การตั้งค่าให้ Windows แสดงผลภาษาไทย

การตั้งค่าให้ Windows แสดงผลภาษาไทย

Posted by in Knowledge

1. ความรู้ทั่วไป

(สำหรับผู้ที่ใช้งานโปรแกรมภาษาไทย ไม่ว่าโปรแกรมใดๆ)

ในการใช้งาน Windows กับการแสดงผลภาษาไทยต่างๆ ผู้ใช้หลายคนคงจะเคยหรือกำลังประสบปัญหากับภาษาไทยอยู่แล้วก็ได้ หากโปรแกรมของคุณแสดงผลภาษาไทยผิดเพี้ยนไป ส่วนใหญ่จะเกิดจากการตั้งภาษาปกติ (Default Language) ของ Windows ไม่ถูกต้อง ซึ่งวิธีการเซตค่าของ Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 จะค่อนข้างเหมือนกัน (คือไปเซตที่ Windows’s Control Panel) จะแตกต่างกันไปบ้างก็ตรงหน้าตา และชื่อของตัวแปรที่มีการเปลี่ยนชื่อไปบ้างเท่านั้น

ต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาการแสดงผลภาษาไทย ที่สามารถใช้ได้ผลกับปัญหาดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่

2. สำหรับ Windows XP

1. คลิกไปที่ปุ่ม Start ของ Windows, เลือกเมนู Setting แล้วเลือก Control Panel

Windows XP's Control Panel

Windows XP’s Control Panel

2. ที่ Control Panel, เลือกไอคอน [Regional and Language Options]

จะปรากฎหน้าจอดังรูปข้างล่าง

Control Panel >> Regional and Language Options >> Regional Options

Control Panel >> Regional and Language Options >> Regional Options

3. ที่หน้าจอ [Regional and Language Options], ตั้งค่า Region, Location และ Language ให้เป็น Thai หรือ Thailand ให้หมดคือ

  • ที่หน้า [Regional Options] คลิกเลือก [Standards and formats] (หมายเลข 1) ให้เป็นค่า “Thai“, [Location] (หมายเลข 2) ให้เป็น “Thailand
  • ที่หน้า [Language] ทำเครื่องหมายเลือก [Install files for complex script and right-to-left language (including Thai)] และ [Install files for East Asian languages] (หมายเลข 3)
Control Panel >> Regional and Language Options >> Languages

Control Panel >> Regional and Language Options >> Languages

  • ที่หน้า [Advances] เลือก [Language for non-Unicode programs] (หมายเลข 4) ให้เป็นค่า “Thai
Control Panel >> Regional and Language Options >> Advanced

Control Panel >> Regional and Language Options >> Advanced

4. กดปุ่ม [OK]

3. สำหรับ Windows 7, Windows 8

1. เปิด Control Panel

Win7: Control Panel >> Region and Language

Win7: Control Panel >> Region and Language

2. ที่ Control Panel, เลือกไอคอน [Regional and Language]

จะปรากฎหน้าจอดังรูปข้างล่าง

Win7: Region and Language >> Formats

Win7: Region and Language >> Formats

3. ที่หน้าจอ [Regional and Language], ตั้งค่า Format, Location และ Locale ให้เป็น Thai หรือ Thailand ให้หมดคือ

  • ที่หน้า [Formats] (หมายเลข 1) ตั้งค่า [Format] ให้เป็น “Thai (Thailand)
  • ที่หน้า [Location] (หมายเลข 2) ตั้งค่า [Current location] ให้เป็น “Thailand
Win7: Region and Language >> Location

Win7: Region and Language >> Location

  • ที่หน้า [Administrative] เปลี่ยนค่า System Locale โดยการคลิกที่ปุ่ม [Change system locale…] (หมายเลข 3) ซึ่งจะปรากฎหน้าจอ [Region and Language Settings] ให้เลือก [Current system locale] เป็น “Thai (Thailand)” แล้วกดปุ่ม [OK]
Win7: Region and Language >> Administrative

Win7: Region and Language >> Administrative

4. กดปุ่ม [OK] เพื่อบันทึกค่าที่ตั้งไว้ และปิดหน้าจอ [Region and Language]

4. สำหรับ Windows 8, Windows 10

สำหรับ Winodws 8, Windows 10 สามารถใช้วิธีเดียวกับ Windows 7 ได้ เพียงแต่หน้าตาที่จะเข้าไปกำหนดค่า อาจจะแตกต่างกัน หรืออาจย้ายสลับที่กันบ้าง ขอเพียงตั้งค่าให้ครบตามตัวอย่าง ก็จะสามารถใช้ภาษาไทยได้เช่นกัน ในที่นี้เราขอใช้ Windows 10 เป็นตัวอย่างหลัก

4.1. ปรับการใช้งาน Windows 10 เป็น Desktop Mode แล้วคลิกที่ [Start] เมนู และ [All apps] ดังรูปข้างล่าง

00_Start-All-Apps_q60_mrk

4.2 เลื่อนเมนูลงมาด้านล่าง จะพบเมนู [Windows System], ให้คลิกขยายเมนู [Windows System] และคลิกที่เมนู [Control Panel]

01_Start-Control-Panel_q60_mrk

 

4.3 จะปรากฎหน้าจอ [Control Panel] ดังรูปด้านล่าง

02-Control-Panel_q60_mrk

4.4 เราจะต้องกำหนดค่าต่อไปนี้ให้เหมาะการกับการแสดงผลภาษาไทย คือ

  • Date and Time
  • Language
  • Region

03-Control-Panel_Language_q60_mrk

4.4.1 ใน [Control Panel] คลิกที่คำสั่ง [Date and Time]

04-Control-Panel_Change-Time-Zone_q60_mrk

ให้คลิกที่ปุ่มคำสั่ง [Change time zone…] แล้วเลือกโซนเวลาเป็น [(UTC + 07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta] กดปุ่ม [OK]

4.4.2 ใน [Control Panel] คลิกที่คำสั่ง [Clock, Language and Region]

05-Control-Panel_Change-Language_q60_mrk

หากยังไม่มีรายชื่อภาษาไทยให้เห็นตามภาพ ให้เลือกปุ่มคำสั่ง [Add a language] เพื่อเพิ่มภาษาไทย ซึ่งจะปรากฎหน้าจอตามภาพด้านล่าง

ให้กดเลือกภาษา [ไทย (Thai)] แล้วกดปุ่ม [Add] คุณจะเห็นภาษาไทย เพิ่มเข้ามาตามรูปในข้อ 4.4.2 ด้านบน

จากนั้นให้กดปุ่ม [Options] ที่อยู่ด้านข้างขวาของปุ่ม [ไทย (Thai)] คุณจะเห็นตัวเลือกของภาษาไทยตามภาพด้านล่าง รวมทั้งแป้นพิมพ์ในช่อง [Input method] ด้วย (ที่นิยมใช้กันคือ แป้นพิมพ์เกษมณี หรือ Kedmanee)

W10_Control-Panel_Add-Language-Thai_Options_q60_mrk

ซึ่งหากคุณไม่เห็นแป้นพิมพ์ดังกล่าวในตัวเลือกภาษาไทย ให้คลิกปุ่มคำสั่ง [Add an Input Method] แล้วเพิ่มแป้นพิมพ์ที่ต้องการ (ตามภาพด้านล่าง)

05-02_Control-Panel_Add-Language-Thai_Options_Add-Input-Methods_q60_mrk

 

4.4.3 ใน [Control Panel] คลิกที่คำสั่ง [Region] จะปรากฎหน้าจอ [Region] ตามรูปด้านล่าง

06_Control-Panel_Region_q60_mrk

4.4.3.1 คลิกที่แถบ [Formats] สังเกตค่าในช่อง [Format] จะต้องเป็น [Thai (Thailand)] หากไม่ใช่ค่านี้ให้เปลี่ยนค่าให้ถูกต้อง (ตามรูปด้านล่าง)

06-01_Control-Panel_Region_Thai_q60_mrk

Control Panel >> Clock, Language and Region >> Region >> Formats

4.4.3.2 คลิกที่แถบ [Location] สังเกตค่าในช่อง [Home location] จะต้องเป็น [Thailand] หากไม่ใช่ค่านี้ให้เปลี่ยนค่าให้ถูกต้อง

06-02_Control-Panel_Region_Location

4.4.3.3 คลิกที่แถบ [Administrative] สังเกตค่าในช่อง [Language for non-Unicode programs] ตรงส่วน [Current language for non-Unicode programs] จะต้องเป็น [Thai (Thailand)]

06-03_Control-Panel_Region_Admin_q60_mrk

Control Panel >> Clock, Language and Region >> Region >> Administrative

หากไม่ใช่ค่า [Thai (Thailand)] ให้เปลี่ยนค่าให้ถูกต้อง โดยการคลิกที่ปุ่มคำสั่ง [Change system locale…] จะเห็นหน้าจอตามภาพด้านล่าง ให้เลือกค่าในช่อง [Current system locale] ให้เป็น [Thai (Thailand)] แล้วกด [OK]

06-03-01_Control-Panel_Region_Admin_Non-Unicode-Lang_q60_mrk

Control Panel >> Clock, Language and Region >> Region >> Administrative >> Change system locale

เมื่อกำหนดค่าต่างๆ เสร็จแล้ว ให้กดบันทึกค่าโดยการกดปุ่ม [OK] เพื่อบันทึกค่า จนกระทั่งกลับไปยังหน้าจอ Control Panel และต้องสั่ง [Restart] เครื่องอีกครั้ง ค่าที่กำหนดไว้จึงจะมีผลใช้งาน