ClinicLite 1.1

Posted by in News

ClinicLite 1.1 (2012-02-21)

สามารถดาวน์โหลดได้แล้วครับ

สำหรับผู้ใช้โปรแกรมรุ่นก่อนนี้ ติดตั้งโปรแกรมใหม่ทับโปรแกรมเก่าได้เลย (ถ้าจะให้ดี ควรสำรองข้อมูลก่อนทุกครั้ง และทำเป็นประจำนะครับ)

Changes:

  • แก้โปรแกรมเล็กน้อย ไม่กระทบกับฐานข้อมูล