โปรแกรมคลินิก ClinicLite

Posted by on Oct 3, 2010 in Feature, News

โปรแกรมคลินิก ClinicLite

ClinicLite เป็นโปรแกรมบริหารจัดการเก็บรายชื่อผู้ป่วยและประวัติการรักษา ซึ่งเป็นงานหลักของคลินิกทั่วไป สามารถบันทึกภาพผู้ป่วยด้วยกล้องที่ติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC Camera) พร้อมบันทึกประวัติการพบแพทย์ของผู้ป่วยได้ พิมพ์รายชื่อผู้ป่วย พิมพ์รายการของการพบแพทย์ในแต่ละวัน หรือสั่งพิมพ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ ClinicLite เป็นโปรแกรมบริหารคลินิกขนาดเล็กและขนาดกลาง ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ผู้ติดตั้งไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องระบบและฐานข้อมูลแต่อย่างใด โปรแกรมมีการแสดงผลให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้ใช้จึงใช้งานได้ง่าย และเลือกจะเปลี่ยนภาษาของการแสดงผลเมื่อใดก็ได้ตามต้องการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า...

Read More »