ClinicLite

ClinicLite ซอฟท์แวร์สำหรับบริหารประวัติผู้ป่วยและประวัติการรักษา รองรับการจัดการประวัติผู้ป่วยได้จำนวนมากหลายล้านราย สามารถบันทึกภาพผู้ป่วยด้วยกล้องที่ติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC Camera) พร้อมบันทึกประวัติการพบแพทย์ของผู้ป่วยได้ พิมพ์รายชื่อผู้ป่วย พิมพ์รายการของการพบแพทย์ในแต่ละวัน หรือสั่งพิมพ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ เหมาะกับคลินิกขนาดเล็กและขนาดกลาง (รองรับจำนวนผู้ป่วย 500+ รายต่อวัน ได้อย่างสบาย)

ใช้งานได้กับคลินิกทั่วไป คลินิกทันตกรรม ประยุกต์ใช้ได้กับคลินิกอื่นๆ ได้เช่น คลินิกศัลยกรรม คลินิกลดความอ้วน คลินิกเสริมความงาม เป็นต้น โปรแกรมติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ทำงานได้ทั้งบนระบบ Windows XP (Service Pack 3) และ Windows 7, Windows 8, Windows 10

CL-CD2_Dark-Gray_02-480px

1. ระบบงานหลัก

1.1. บันทึกข้อมูลรายชื่อของผู้มาใช้บริการ (Patients)

เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลผู้มาใช้บริการ (ระเบียนเวช) ได้ในหลายๆ หัวข้อ เช่น

 • ข้อมูลทั่วไป (General) เช่น รหัสผู้ป่วย, ชื่อและนามสกุล, เพศ, วันเกิด เป็นต้น
 • ภาพผู้มาใช้บริการ (Image) เป็นภาพของผู้มาใช้บริการ โดยบันทึกจากกล้องติดคอมพิวเตอร์ (Cyber Camera) หรือจะโหลดจากไฟล์ภาพก็ได้
 • ข้อมูลส่วนตัว (Personal) เช่น วันเกิด, สัญชาติ, ศาสนา, อาชีพ เป็นต้น
 • ที่อยู่ (Address)
 • ข้อมูลทางการแพทย์ (Medical) เช่น กรุ๊ปเลือด, Rh, ยาที่แพ้ เป็นต้น
 • รายการพบแพทย์ (Visits) เป็นการเก็บประวัติการมาพบแพทย์ ของผู้ใช้บริการแต่ละราย
 • บันทึก (Note) ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้บริการแต่ละราย

1.2 ค้นหาข้อมูลผู้มาใช้บริการ

เจ้า หน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลจากรายชื่อผู้ใช้บริการ เช่น รหัสผู้ป่วย (Patient Id), เลขอ้างอิง (Reference No.), ชื่อ (First Name), นามสกุล (Last name), โทรศัพท์ (Phone) ได้อย่างรวดเร็ว

1.3 บันทึกข้อมูลประวัติการพบแพทย์ (Visiting)

การ มาพบแพทย์ในแต่ละครั้ง จะถูกเจ้าหน้าที่บันทึกลงในประวัติการพบแพทย์ของแต่ละวัน และสามารถเรียกดูรายการพบแพทย์ตามช่วงเวลาที่กำหนด หรือประวัติการพบแพทย์เป็นรายบุคคลได้

2. คู่มือใช้งานออนไลน์

ClinicLite มีคู่มือการใช้งานออนไลน์พร้อมภาพตัวอย่าง ให้ผู้ใช้โปรแกรมได้อ่านและศึกษาการใช้งานได้ตลอดเวลา การปรับปรุงคู่มือการใช้งานจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ผู้ใช้โปรแกรมสามารถศึกษาการใช้งานใหม่ๆ ได้ทันที

3. การประยุกต์ใช้งาน

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานบริการคลินิกต่างๆ เช่น

 • คลินิกเวชกรรม
 • คลินิคทันตกรรม
 • คลินิคโรคผิวหนัง
 • คลินิคโรคเฉพาะทางต่างๆ
 • คลินิกเสริมความงาม
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกลดความอ้วน
 • คลินิครักษาสัตว์
 • อื่นๆ

4. คุณสมบัติและความสามารถ (Features) อื่นๆ

 • บริหารประวัติผู้ป่วย
 • บันทึกภาพผู้ป่วยจากกล้องคอมพิวเตอร์ทั่วไป (PC Camera) หรือโหลดภาพจากไฟล์ก็ได้
 • บันทึกรายการพบแพทย์ (Visit) ของผู้ป่วยในแต่ละวัน
 • แสดงผลคำสั่ง, เมนู ได้ทั้งภาษาไทย (Thai) และอังกฤษ (English) โดยการกดปุ่มสลับภาษา
 • เลือก เรียงลำดับ (Sort) และกรอง (Filter) รายชื่อผู้ป่วยด้วย ชื่อ, นามสกุล, เพศ, จังหวัด, สัญชาติ, ศาสนา, อาชีพ, กรุ๊ปเลือด, Rh ได้
 • พิมพ์รายชื่อผู้ป่วยทั้งหมด หรือเลือกพิมพ์เฉพาะที่มีการกรอง (Filter) ข้อมูลไว้
 • นำข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยบันทึกเป็นไฟล์ข้อความ (Export) เพื่อเปิดด้วยโปรแกรม MS-Excel
 • พิมพ์รายการพบแพทย์ของผู้ป่วยทั้งหมดในแต่ละวัน หรือตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • นำข้อมูลรายการพบแพทย์บันทึกเป็นไฟล์ข้อความ (Export) เพื่อเปิดด้วยโปรแกรม MS-Excel

5. ความต้องการของระบบ (System Requirement)

 • เครื่อง:    PC
 • ซีพียู:    Clock speed 1 GHz
 • หน่วยความจำ:    1 GB (แนะนำ 2 GB ขึ้นไป)
 • ระบบปฏิบัติการ:    Windows XP Service Pack 3, Windows 7, Windows 8
 • เนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์:    1 GB  (หรือมากกว่า ตามขนาดฐานข้อมูล)
 • จอภาพ:    1024 x 768, High Colors ขึ้นไป
 • แป้นพิมพ์:    101 keys
 • เมาส์:    เมาส์ธรรมดา

6. หมายเหตุ

 • รุ่นนี้เป็นรุ่นใช้งานสำหรับเครื่องเดียว (Single Edition) มีจุดประสงค์ไว้ใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว
 • หนึ่งใบอนุญาตใช้งาน (License) สามารถติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื่องเท่านั้น