การเปลี่ยนภาษาแสดงผล (Change displaying language)

การเปลี่ยนภาษาแสดงผล (Change displaying language)

CL-SoftCover001_01-320px

โปรแกรม ClinicLite สามารถสลับการแสดงผลระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทยได้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งบางคนชอบภาษาอังกฤษ บางคนชอบภาษาไทย

ขั้นตอนการเปลี่ยนภาษา

1. คลิกที่เมนู [ภาษา] หรือ [Language]

ซึ่งอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอหลักดังรูป

ClinicLite: Language menu

ClinicLite: Language menu

จากนั้นคลิกเลือกภาษาที่ต้องการ

โปรแกรมจะสลับการแสดงผลให้เป็นภาษาที่เลือกทันที และหน้าจอที่เปิดขึ้นใช้งานหลังจากนี้ จะแสดงเป็นภาษที่เลือกด้วยเช่นกัน

*** หากแสดงผลภาษาไทยไม่ได้ ให้ทำตามวิธี การตั้งค่าให้ Windows แสดงผลภาษาไทย (คลิก)

2. ตัวอย่างหน้าจอ

ClinicLite: Main screen with English language

ClinicLite: Main screen with English language

หน้าจอหลัก เมื่อแสดงผลภาษาอังกฤษ

ClinicLite: Main screen with Thai language

ClinicLite: Main screen with Thai language

หน้าจอหลัก เมื่อแสดงผลภาษาไทย

ClinicLite: Patients screen with English language

ClinicLite: Patients screen with English language

หน้าจอรายชื่อผู้ป่วย เมื่อแสดงผลภาษาอังกฤษ

ClinicLite: Patients screen with Thai language

ClinicLite: Patients screen with Thai language

หน้าจอรายชื่อผู้ป่วย เมื่อแสดงผลภาษาไทย

ClinicLite: Patient profile with English language

ClinicLite: Patient profile with English language

หน้าจอประวัติผู้ป่วย เมื่อแสดงผลภาษาอังกฤษ

ClinicLite: Patient profile with Thai language

ClinicLite: Patient profile with Thai language

หน้าจอประวัติผู้ป่วย เมื่อแสดงผลภาษาไทย

ภาษาไทยไม่แสดง ทำอย่างไร?

ถ้าสลับเป็นภาษาไทยแล้ว ภาษาไทยไม่แสดง (เห็นเป็นตัวอักษรมั่วๆ อ่านไม่ออก) แสดงว่าเครื่องที่ใช้งานอยู่ กำหนดค่าการแสดงผลของ Windows ไม่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอน การตั้งค่าให้ Windows แสดงผลภาษาไทย (คลิก) ก็จะแสดงผลภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง