เริ่มใช้งานครั้งแรก (First Use)

เริ่มใช้งานครั้งแรก (First Use)

CL-SoftCover001_01-320px

เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานในครั้งแรก ผู้ใช้ยังไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากเข้าไปที่หน้าจอ [กำหนดค่า] เพื่อกำหนดค่าการทำงานของโปรแกรมในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้ยังมิได้ลงทะเบียนใช้งานซอฟท์แวร์นั่นเอง โดยที่หน้าจอหลักจะปรากฎข้อความ “ยังไม่ลงทะเบียน” หรือ “Unregistered” แสดงให้เห็น

ClinicLite: First Use with "Unregistered" message

ClinicLite: First Use with “Unregistered” message

สิ่งที่ผู้ใช้จะต้องทำก็คือ

  1. ลงทะเบียนซอฟท์แวร์ (Register) หลังจากลงทะเบียนแล้วผู้ใช้จึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติต่อไป
  2. กำหนดค่า (Preferences setting) การทำงานเริ่มต้นของโปรแกรม