การติดตั้ง (Installation)

CL-SoftCover001_01-320px

1. โหลดโปรแกรม ClinicLite คลิกที่นี่

2. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน ClinicLite หรือสั่งให้ Run หลังจากโหลดเสร็จทันทีก็ได้

3. จะปรากฎหน้าจอแรกของการติดตั้ง คลิกปุ่ม [Next] ไปยังหน้าจอถัดไป

CliniLite: Start installation

ClinicLite: Start installation

4. หน้าจอแสดงข้อกำหนดอนุญาตการใช้งาน หากยอมรับข้อตกลง ให้คลิกทำเครื่องหมายที่ “I accept the agreement” แล้วคลิกปุ่ม [Next] เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป แต่หากไม่ยอมรับ ให้กดปุ่ม [Cancel] เพื่อยกเลิกการติดตั้งได้ทันที

ClinicLite Setup: License agreement

ClinicLite Setup: License agreement

5. หน้าจอข้อมูลสำคัญก่อนการติดตั้ง เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม [Next] เพื่อไปยังหน้าถัดไป

ClinicLite Setup: Important information

ClinicLite Setup: Important information

6. หน้าจอเลือกแฟ้มการติดตั้ง ว่าต้องการติดตั้งโปรแกรมที่ใด ซึ่งหากเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ (ปกติจะเป็นไดรว์ฟ C: ) เพียงพอ ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแฟ้มการติดตั้ง

ClinicLite Setup: Choose destination location

ClinicLite Setup: Choose destination location

7. เลือกว่าต้องการจะสร้างไอคอนด่วน (Shortcut Icon) ไว้ที่ใด เพื่อให้เรียกใช้งานได้สะดวก ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะเลือกสร้างบนหน้าจอ Desktop เลย แต่หากว่าบนหน้าจอมีไอคอนอยู่มากแล้ว หรือกลัวจะเกะกะ ก็สามารถเลือกสร้างในเมนู Quick Launch ได้ ซึ่งเมนูนี้มักจะอยู่บน Windows Taskbar (แถบด้านล่างของจอ) หรือซ่อนเป็นเมนูเล็กๆ ไว้ที่แถบ Windows Taskbar นี้

ClinicLite Setup: Create additional icons

ClinicLite Setup: Create additional icons

เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม [Next] เพื่อไปหน้าจอถัดไป

8. หน้าจอเตรียมพร้อมติดตั้ง หากต้องการติดตั้งต่อไปให้กดปุ่ม [Install] ได้เลย

ClinicLite Setup: Ready to install

ClinicLite Setup: Ready to install

9. โปรแกรมติดตั้งจะทำการติดตั้งซอฟท์แวร์ลงในแฟ้มที่เลือกไว้ เมื่อเสร็จแล้วจะขึ้นหน้าจอแจ้ง เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีอะไรที่ควรทำหลังจากติดตั้งหรือไม่ เมื่อเข้าใจแล้ว ให้กดปุ่ม [Next] เพื่อไปหน้าจอถัดไป

ClinicLite Setup: Inform to register software

ClinicLite Setup: Inform to register software

10.  หน้าจอแจ้งการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หากต้องการให้โปรแกรมที่ติดตั้งทำงาน (Run) เลย ก็ให้คลิกทำเครื่องหมายที่ “Launch ClinicLite” ซึ่งโปรแกรติดตั้งจะเรียกโปรแกรมให้ทำงาน แล้วปิดตัวเอง เป็นอันว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

11. เมื่อเริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรก จะต้องทำการลงทะเบียนซอฟท์แวร์เสียก่อน จึงจะใช้งานได้