หน้าจอหลัก (Main Screen)

CL-SoftCover001_01-320px

หลังจากเปิดโปรแกรม ClinicLite ขึ้นมา จะเห็นหน้าจอหลักเป็นหน้าจอแรก หน้าจอนี้ประกอบไปได้วยส่วนแสดงผล 3 ส่วนคือ

ClinicLite: Main Screen

ClinicLite: Main Screen

1. แถบเครื่องมือ (Toolbar)

อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ (หมายเลข 1) เป็นแถบที่ประกอบด้วยปุ่มคำสั่งเพื่อทำงานต่างๆ ในโปรแกรม คือ

  • กำหนดค่า (Preferences): เปิดหน้าจอกำหนดค่า เพื่อกำหนดค่าการทำงานของโปรแกรม
  • ประวัติผู้ป่วย (Patients history): เปิดหน้าจอประวัติผู้ป่วย เพื่อจัดการรายชื่อ และข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วย รวมทั้งการค้นหาผู้ป่วยด้วย
  • เปลี่ยนภาษา (Change language): เปลี่ยนภาษาการแสดงผลของโปรแกรมระหว่าง ภาษาอังกฤษ (English) และภาษาไทย (Thai)
  • เกี่ยวกับ (About): เมนูแสดงข้อมูลต่างๆ ของโปรแกรม เช่น เว็บไซท์, คู่มือการใช้งาน, ข่าวสารใหม่ๆ

2. รายการพบแพทย์ (Visits List)

เป็นบริเวณที่ใช้พื้นที่แสดงผลส่วนใหญ่ของหน้าจอหลัก (หมายเลข 2, 3, 4, 5) เพื่อแสดงรายการผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ในแต่ละช่วงเวลา โดยปกติแล้วจะแสดงผลข้อมูลในวันปัจจุบัน แต่สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลได้ ข้อมูลรายการพบแพทย์จะเป็นงานที่เจ้าหน้าที่คลินิกจะต้องใช้งานมากและบ่อยที่สุด ดังนั้นการแสดงผลข้อมูลที่หน้าจอหลัก จะทำให้เจ้าหน้าที่คลินิกสามารถเห็นและปฏิบัติงานได้สะดวกตลอดเวลา

3. แถบแสดงสถานะ (Status bar)

อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก มีข้อมูลที่แสดงอยู่คือ รุ่น (Version) ของโปรแกรมที่กำลังใช้งานอยู่