การนำข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยบันทึกลงไฟล์ (Export patients list)

การนำข้อมูลรายชื่อผู้ป่วยบันทึกลงไฟล์ (Export patients list)

CL-SoftCover001_01-320px

ในขณะอยู่ที่หน้าจอ [รายชื่อผู้ป่วย] หรือ [Patient List] ผู้ใช้สามารถนำออกข้อมูล (Export) รายชื่อผู้ป่วยได้จากเมนู [รายงาน] หรือ [Report] ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอดังรูปข้างล่าง

ClinicLite: Patients List >> Reports Menu

ClinicLite: Patients List >> Reports Menu

ขั้นตอนการนำออกข้อมูลรายชื่อผู้ป่วย

การนำออกข้อมูลจะบันทึกลงไฟล์ข้อความ (Text file) เท่านั้น เนื่องจากมีโปรแกรมหลายตัวที่สามารถเปิดไฟล์ข้อความนี้ได้ เช่น NotePad, MS-Excel เป็นต้น การบันทึกเป็นไฟล์ข้อความ จึงทำให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้หลายหลาย ไม่ติดกับไฟล์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

1. เลือกกรองข้อมูลที่ต้องการจะพิมพ์

เช่น วันที่, เดือน, เพศ, กรุ๊ปเลือด เป็นต้น และพร้อมกันนั้นก็จัดคอลัมน์ที่แสดง หรือไม่แสดง ให้เรียบร้อยตามต้องการ เพราะคำสั่ง [นำออกข้อมูล] หรือ [Export]

จะนำเฉพาะ ข้อมูลที่กรองและแสดงบนหน้าจอ ไปบันทึกลงไฟล์เท่านั้น

2. เลือกเมนู [นำออกข้อมูล] หรือ [Export]

ClinicLite: Patient List >> Export to text file

ClinicLite: Patient List >> Export to text file

จะปรากฎหน้าจอ [Save As] ให้ผู้ใช้กำหนดชื่อไฟล์และแฟ้มที่ต้องการบันทึกข้อมูล

3. คลิกที่ปุ่ม [บันทึก] หรือ [Save]

โปรแกรมจะบันทึกข้อมูลลงไฟล์ข้อความ (นามสกุล .txt)

4. ตัวอย่าง ลองเปิดไฟล์ที่บันทึก

ClinicLite: Patient List >> Exported text file in NotePad

ClinicLite: Patient List >> Exported text file in NotePad

เมื่อลองเปิดไฟลที่บันทึกด้วยโปรแกรม NotePad

ClinicLite: Patient List >> Exported text file in MS-Excel

ClinicLite: Patient List >> Exported text file in MS-Excel

เมื่อลองเปิดไฟลที่บันทึกด้วยโปรแกรม MS-Excel (ใช้วิธีลากไฟล์จาก Windows Explorer ไปหย่อนที่หัวโปรแกรม (แถวแถบเครื่องมือ หรือ toolbar ของ MS-Excel) จะเปิดไฟล์นี้ได้สะดวกมากๆ