การพิมพ์รายชื่อผู้ป่วย (Print patients list)

การพิมพ์รายชื่อผู้ป่วย (Print patients list)

CL-SoftCover001_01-320px

ในขณะอยู่ที่หน้าจอ [รายชื่อผู้ป่วย] หรือ [Patient List] ผู้ใช้สามารถเลือกพิมพ์รายชื่อผู้ป่วยได้จากเมนู [รายงาน] หรือ [Report] ที่อยู่ด้านบนของหน้าจอดังรูปข้างล่าง

ClinicLite: Patients List >> Reports Menu

ClinicLite: Patients List >> Reports Menu

ขั้นตอนการพิมพ์รายชื่อผู้ป่วย

1. เลือกกรองข้อมูลที่ต้องการจะพิมพ์

เช่น วันที่, เดือน, เพศ, กรุ๊ปเลือด และอื่นๆ พร้อมกันนั้นก็จัดคอลัมน์ที่แสดง หรือไม่แสดง ให้เรียบร้อยตามต้องการ เพราะคำสั่ง [พิมพ์ทันที] หรือ [Print Now] จะพิมพ์ข้อมูลตามที่กรองและแสดงบนหน้าจอ

2. เลือกเมนู [พิมพ์ทันที] หรือ [Print Now]

ClinicLite: Patients List >> Print Now (Landscape)

ClinicLite: Patients List >> Print Now (Landscape)

จะปรากฎหน้าจอ [Print Preview] ผู้ใช้สามารถเลือกเครื่องพิมพ์ และเปลี่ยนแปลงหน้ากระดาษ แนวนอน, แนวตั้งได้ตามต้องการ

3. คลิกที่เมนู Print

รายชื่อผู้ป่วยจะถูกพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ต่อไป