การลงทะเบียน (Registration)

CL-SoftCover001_01-320px

การลงทะเบียนซอฟท์แวร์ เป็นการช่วยให้ซอฟท์แวร์ได้ทราบว่า ซอฟท์แวร์นั้นได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ใช้ควรจะบันทึกเลขซอฟท์แวร์ (Serial Number: Sn) และรหัสกุญแจ (Key) ไว้ด้วย เพราะหากมีความจำเป็นต้องล้างเครื่อง หรือลงระบบปฏิบัติการใหม่ ผู้ใช้ก็สามารถนำกุญแจของเครื่องนั้นกลับมาใช้งานได้อีก

หมายเหตุ: เลขซอฟท์แวร์ (Sn) และรหัสกุญแจ (Key) นี้เป็นรหัสเฉพาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ซึ่งจะได้รหัสเหมือนเดิมทุกครั้งหากผู้ใช้ยังใช้เครื่องเดิมอยู่ (การเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ ไม่มีผลกระทบกับรหัสนี้ ผู้ใช้ยังคงใช้รหัสนี้ได้เหมือนเดิม) แม้ว่าจะล้างเครื่องและลงระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) ใหม่ก็ตาม ดังนั้นผู้ใช้ความเก็บรักษารหัสดังกล่าวนี้ไว้ให้ดี (บันทึกไว้ด้วยว่าใช้กับเครื่องใด)

ขั้นตอนการลงทะเบียนซอฟท์แวร์

หลังจากติดตั้งซอฟท์แวร์เสร็จแล้ว ผู้ใช้จะต้องป้อนรหัสกุญแจ (Key) ให้โปรแกรมเสียก่อนจึงจะเริ่มใช้งานโปรแกรมได้ ดังนั้นหากผู้ใช้มีรหัสกุญแจของเครื่องที่ลงซอฟท์แวร์อยู่แล้ว ก็สามารถใส่รหัสกุญแจนั้นได้เลย แต่หากยังไม่มีรหัสกุญแจก็ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. อ่านเลขซอฟท์แวร์ (Sn) จากหน้าจอ [กำหนดค่า]
  2. ลงทะเบียนซอฟท์แวร์ผ่านเว็บ เพื่อขอรหัสกุญแจ
  3. ใส่รหัสกุญแจ (Key) ที่หน้าจอ [กำหนดค่า]

 

หมายเหตุ:

หากติดขัดในการลงทะเบียน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดยคลิกที่นี่