สั่งซื้อและลงทะเบียนซอฟท์แวร์ผ่านเว็บ (Order and Register)

สั่งซื้อและลงทะเบียนซอฟท์แวร์ผ่านเว็บ (Order and Register)

CL-SoftCover001_01-320px

เมื่อได้เลขซอฟท์เวร์ (Sn) มาแล้ว ให้นำเลขนั้นไปขอรหัสกุญแจ (Key) ได้ โดยการสั่งซื้อ (และเป็นการลงทะเบียนซอฟท์แวร์ไปในตัว) ผ่านเว็บ ซึ่งหากตรวจสอบดูแล้วว่าอนุญาตให้ใช้งานได้ รหัสกุญแจจะถูกส่งกลับมาให้ทางอีเมล์ (e-mail) ดังนั้นผู้ลงทะเบียนควรจะตรวจสอบอีเมล์ให้ดี มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับรหัสกุญแจ ทำให้ต้องกลับมาลงทะเบียนเพื่อขอรหัสกุญแจใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บ

1. เข้าเว็บ แล้วไปที่เมนู สั่งซื้อ

 

AndamanSoft Store: Software List

AndamanSoft Store: Software List

2. คลิกเลือกซอฟท์แวร์ที่ต้องการลงทะเบียน

หรือ (หมายเลข 1) จะปรากฎคำอธิบายซอฟท์แวร์ และพร้อมรับข้อมูลเฉพาะในการสั่งซื้อ (ลงทะเบียน) ของซอฟท์แวร์ตัวนั้น เช่น เลขซอฟท์แวร์ (Sn) และอื่นๆ ดังภาพข้างล่าง

ClinicLite: Fill in s/w information

2.1 กรอกข้อมูลที่จำเป็นของซอฟท์แวร์

กรอกข้อมูลลงในช่อง (หมายเลข 2) เช่น เลขซอฟท์แวร์ (Sn) ที่ได้จากโปรแกรม, ClinicName (ในตัวอย่างเป็นกรณีของ ClinicLite)

หมายเหตุ:

2.2 เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม [Add to Bag]

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มซอฟท์แวร์ที่ต้องการเข้าไปในตะกร้าสินค้า ดังแสดงในรูปด้านล่าง

ClinicLite: Add to shopping cart

ClinicLite: Add to shopping cart

ในรูปด้านบน แสดงข้อมูลในตะกร้าสินค้าคือ

  • หมายเลข 3: แสดงจำนวนรายการสินค้าในตะกร้า (ไม่ใช่จำนวนสั่งซื้อ)
  • หมายเลข 4: แสดงสินค้าที่สั่งซื้อ พร้อมจำนวนที่สั่งซื้อ ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขจำนวนนี้ได้

2.3 ให้คลิกที่ปุ่ม [Checkout] ที่ด้านล่าง

คลิกที่ปุ่ม [Checkout] เพื่อบันทึกคำสั่งซื้อ

3. ใส่ข้อมูลการสั่งซื้อ (Payment Details)

AndamanSoft Store: Fill in billing information

AndamanSoft Store: Fill in billing information

3.1 ให้กรอกข้อมูลของผู้ซื้อ

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง คือ

  • อีเมล์ (e-mail) ผู้ใช้ควรตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้อง เพราะจะเป็นช่องทางที่ทีมงาน ใช้ในการติดต่อกับผู้ใช้
  • ข้อมูลการสั่งซื้อ เช่น ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทร เป็นต้น

หมายเหตุ:

  • ในการสั่งซื้อ ระบบอาจต้องการให้ผู้ซื้อสมัครเป็นสมาชิกในระบบก่อน หรือไม่ก็ได้ การสมัครสมาชิก จะมีประโยชน์ตรงที่หากมีการสั่งซื้อครั้งต่อไป ระบบจะนำข้อมูลมาใส่ในช่องของการสั่งซื้อให้อัตโนมัต
  • หากเคยสมัครเป็นสมาชิกในระบบการสั่งซื้อมาแล้ว ให้ login เข้าระบบโดยคลิกปุ่ม [Sign In] ที่หน้าจอ เพื่อใส่อีเมล์ และรหัสผ่านของตนเอง
  • แต่หากใครยังไม่เคยเป็นสมาชิกในระบบมาก่อน ให้กดปุ่ม [Sign In] และ กดปุ่ม [Create New Account] เพื่อสมัครสมาชิก โดยจะกรอกเพียงแค่ ชื่อ, อีเมล์ และรหัสผ่านที่ต้องการ

3.2 ให้คลิกที่ปุ่ม [Continue]

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม [Continue] เพื่อดำเนินการต่อไป

4. ตรวจสอบข้อมูลครั้งสุดท้าย และส่งคำสั่งซื้อ (Review and Order)

AndamanSoft Store: Review order

AndamanSoft Store: Review order

ในหน้าจอตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อนี้ จะแสดงข้อมูลสรุปให้ผู้ใช้ทราบ เช่น สินค้าที่ซื้อ (หมายเลข 5), สรุปจำนวนและราคา (หมายเลข 6) และข้อมูลผู้สั่งซื้อ (หมายเลข 7) ซึ่งหากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อ สามารถคลิกได้ที่ ปุ่ม [Change] หรือ รูปกระเป๋าด้านบน

4.1 คลิกที่ปุ่ม [Place Order] เพื่อบันทึกการสั่งซื้อได้เลย

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม [Place Order] เพื่อบันทึกการสั่งซื้อได้เลย

5. ระบบแสดงผลรับคำสั่งซื้อ (Accept Order)

AndamanSoft Store: Order has been placed

AndamanSoft Store: Order has been placed

ในหน้าจอนี้ หากผู้ใช้ต้องการพิมพ์ใบสั่งซื้อ สามารถทำได้โดยคลิกที่ลิงค์ [print this invoice] (หมายเลข 8) ที่ด้านล่างของหน้าจอ

6. ชำระค่าสินค้า และรอรับรหัสกุญแจ

รหัสกุญแจจะถูกส่งถึงอีเมล์ที่ผู้ใช้ระบุในการสั่งซื้อ เมื่อข้อมูลการชำระสินค้าได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา 1 – 3 วัน ดังนั้นโปรดให้เวลาทีมงานตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินสักระยะ และผู้ใช้ควรตรวจสอบอีเมล์ในแฟ้มจดหมาย หากเวลาผ่านไปนานแล้วแต่ยังไม่พบอีเมล์แจ้งรหัสกุญแจอาจเป็นไปได้ว่า

  • อีเมล์ส่งมาแล้ว แต่เข้าไปอยู่ในแฟ้มอีเมล์ขยะ (Spam Folder) ผู้ใช้ควรตรวจสอบอีเมล์ในแฟ้มนี้ด้วย
  • ผู้ใช้ใส่อีเมล์ผิด ทำให้อีเมล์แจ้งรหัสกุญแจถูกส่งไปไม่ถึง ให้ลองติดต่อทีมงาน พร้อมกับแจ้งรายละเอียดการสั่งสินค้า (ลงทะเบียน) เช่น รหัสและชื่อสินค้า, วันที่, เลขใบสั่งสินค้า และ อีเมล์ เป็นต้น