กำหนดค่าการทำงาน (Preferences)

CL-SoftCover001_01-320px

โปรแกรมที่ผู้ใช้ติดตั้งนั้น จะมีสภาพแวดล้อมการทำงานของแต่ละเครื่องแตกต่างกัน ผู้ใช้สามารถกำหนดสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้ โดยใช้หน้าจอ [กำหนดค่า] หรือ [Preferences] ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดหน้าจอ [กำหนดค่า]

ที่หน้าจอหลัก ให้คลิกปุ่ม [กำหนดค่า] หรือ [Preferences] ที่แถบเครื่องมือด้านบน จะปรากฎหน้าจอ [กำหนดค่า]

2. หน้าจอ [กำหนดค่า]

แบ่งเป็นหน้าย่อยๆ ดังนี้

2.1 หน้า [ทั่วไป] หรือ [General]

ClinicLite: Preferences

ClinicLite: Preferences

เป็นหน้ากำหนดค่าสภาพการทำงานทั่วไป ดังนี้

 • ข้อมูลคลินิก (Clinic Information): เป็นการตั้งค่าข้อมูลของคลินิก (หมายเลข 1)
  • ชื่อคลินิก (Clinic name):
  • สาขา (Branch name):
  • ประเทศ (Country):
  • รัฐ, จังหวัด (State, Province):
  • เมือง (City):
  • รหัสไปรษณีย์ (Zip Code):

หมายเหตุ:

 1. ชื่อและสาขาคลินิก จะถูกนำไปแสดงในรายงานด้วย
 2. ที่อยู่ของคลินิก จะถูกก็อปปีไปใส่ในที่อยู่ของผู้ป่วยใหม่ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการป้อนข้อมูล เนื่องจากผู้ป่วยมักจะมีทีอยู่ในบริเวณใกล้คลินิกเป็นส่วนใหญ่

2.2 หน้า [ซอฟท์แวร์] หรือ [Software]

ClinicLite: Preferences >> Software

ClinicLite: Preferences >> Software

เป็นหน้าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ดังนี้

 • เลขซอฟท์แวร์ (Sn): ซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งในแต่ละเครื่อง จะได้เลขซอฟท์แวร์ไม่เหมือนกัน และการล้างเครื่องแล้วลงระบบปฎิบัติการในเครื่องเดิม จะได้เลขซอฟท์แวร์เลขเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง
 • รหัสกุญแจ (Key): เป็นรหัสกุญแจที่ผู้ใช้ได้รับจากผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ หลังจากได้รับอนุญาตให้ใช้งานซอฟท์แวร์แล้ว โดยผู้ใช้จะต้องใส่รหัสกุญแจ ที่เข้าคู่กันได้กับเลขซอฟท์แวร์ (เมื่อใส่รหัสกุญแจแล้ว ให้ปิดโปรแกรม แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หากรหัสกุญแจถูกต้อง โปรแกรมจะอนุญาตให้ทำงานตามปกติได้ต่อไป)